Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

Szkolenia trwa dwa dni (24 h).

Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie). Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z socjotechnikami użytecznymi w działaniach auditowych. W ramach szkolenia zostaną prowadzone ćwiczenia mające na celu przedstawienie omawianych zagadnień w praktyce.

Program:

 1. kompetencje auditora.
 2. Auditor – nowe podejście.
 3. Obowiązki i Zdefiniowanie procesu auditu.
 4. Etapy prowadzenia auditu.
 5. Podział auditu wewnętrznego.
 6. Formy zadawania pytań auditowych.
 7. Analiza wymagań normy ISO 9001:2015 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.
 8. Ćwiczenia ISO 9001.
 9. Rodzaje dokumentów auditowych.
 10. Analiza wymagań normy ISO 14001 – obszary do auditowania, zagadnienia auditowe.
 11. Identyfikacja aspektów środowiskowych wg ISO 14001:2015.
 12. Ćwiczenia ISO 14001.
 13. Terminologia ISO 14001.
 14. Scenki auditowe.
 15. Techniki oraz metody doskonalenia systemów ISO 9001 i ISO 14001.
 16. Kompatybilność systemów.

Egzamin końcowy. 

Uwaga!

Na szkolenia mogą się zapisywać tylko i wyłącznie osoby, które
pozytywnie przeszły proces rekrutacji!