ZATRUDNIENIE A UDZIAŁ W PROJEKCIE

Q: Czy w załączniku 4 Oświadczenie dot. aktywności zawodowej jeśli nigdzie nie pracuję to mam w tym pliku nie zaznaczać nic – jedynie uzupełnić datę, dane i mój podpis? Czy muszę uzyskać z Urzędu Pracy oświadczenie o braku aktywności zarobkowej?
A: Osoby niepracujące nie wypełniają załącznika 4. Nie trzeba pobierać zaświadczenia.

Q: Czy ewentualny brak aktywności zawodowej wiąże się z brakiem aktywności tylko w momencie składania zgłoszenia czy przez cały czas trwania projektu?
A: W przypadku zatrudnienia dochód nie może być większy od średniej krajowej, ale dotyczy tylko okresu, w którym dana osoba jest objęta szkoleniami (jeden semestr).

Q: W dniu, w którym składam dokumenty nie mogę być zatrudniony z umowy o pracę lub cywilnoprawnej? Czy przez cały okres trwania projektu, tj. do 2020 roku?
A: Można być zatrudnionym, ale uzyskiwany dochód nie może być większy od średniej krajowej w okresie, w którym dana osoba jest objęta szkoleniami (jeden semestr).

Q: Czy jest możliwość wzięcia udziału w projekcie mając jednoosobową działalność gospodarczą i ewentualnie jak to wpisać w dokumentach?
A: Tak, tylko na oświadczeniu o zarobkach trzeba dopisać, że jest to jednoosobowa działalność i wykazać, że miesięczny uzyskiwany dochód jest mniejszy niż średnia krajowa. Większy dochód dyskwalifikuje z projektu.

Q: Jeżeli jestem zatrudniony(a) na umowę zlecenie i moje miesięczne zarobki nie przekraczają średniej krajowej, to czy mogę uczestniczyć w szkoleniach certyfikowanych?
A: Tak, jeżeli zarobki są niższe od średniej krajowej, to bez problemu można uczestniczyć w projekcie i szkoleniach certyfikowanych.

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE I TERMINY

Q: W którym momencie wybiera się szkolenia certyfikowane, w których chciałoby się brać udział? Znalazłe(am) informację, że można brać udział w maksymalnie dwóch szkoleniach, a w tych załącznikach nie ma nigdzie miejsca, gdzie można wpisać nazwy tych szkoleń.
A: Szkolenia certyfikowane uruchomione zostaną zaraz po obowiązkowych szkoleniach wstępnych. Wybór szkoleń ma miejsce w trakcie szkoleń pierwszego etapu.

Q: Interesuje mnie tylko jedno konkretne szkolenie certyfikowane. Jak dostane się do projektu, wybieram które szkolenie mnie interesuje czy muszę być uczestnikiem wszystkich?
A: Można wybrać jedno szkolenie certyfikowane. Obowiązkowe są szkolenia miękkie (3), 1-2 szkolenia certyfikowane oraz warsztaty z pracodawcami i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

Q: Kiedy planowane jest rozpoczęcie warsztatów kształcących oraz z pracodawcami?
A: Całość ścieżki powinna zamknąć się w jeden semestr. Najbliższa edycja rozpocznie się z końcem lutego – początkiem marca (warsztaty z kompetencji miękkich), a później warsztaty z pracodawcami i wizyty studyjne. Szkolenia certyfikowane powinny zacząć się więc maj-czerwiec.

Q: Czy zapisy na szkolenia certyfikowane będą odbywały się przez stronę?
A: Tak, zapisy na wszystkie etapy szkoleń w projekcie będą odbywały się przez stronę.

POZOSTAŁE

Q: Czy projekt jest skierowany dla studentów ze średnią tylko powyżej 4.0?
A: Nie, ale wówczas punkty za średnią ze studiów nie zostaną przyznane.

Q: Czy nie ma przeciwwskazań aby kandydowała osoba na urlopie dziekańskim?
A: Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu studenta. Urlop dziekański nie zmienia tego statusu.

Q: W formularzu zgłoszeniowym jest opcja: osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej). Czy trzeba opisywać sytuację w formularzu, czy wystarczy zaznaczyć ‘TAK’?
A: Wystarczy zaznaczyć TAK. Nie trzeba opisywać sytuacji. Dotyczy to wszystkich pytań w tej sekcji.

Uwaga!

Na szkolenia mogą się zapisywać tylko i wyłącznie osoby, które
pozytywnie przeszły proces rekrutacji!