Lean Manufacturing

Szkolenia trwa dwa dni (21 h).

Opis szkolenia:

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną, w ramach której Uczestnicy w formie ćwiczeń oraz warsztatów poznają możliwości wykorzystania poznanych narzędzi.

Program:

 1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
 2. Wdrażanie – etapy, pułapki.
 3. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:
 • Kaizen (drobne usprawnienia),
 • Jakość w produkcji – Jidoka, Poka Yoke,
 • Zarządzanie wizualne,
 • Standaryzacja pracy,
 • Metoda 5S,
 • Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości),
 • SMED (szybka zmiana narzędzia).
 1. Gra symulacyjna.
 2. Egzamin końcowy.

 

Uwaga!

Na szkolenia mogą się zapisywać tylko i wyłącznie osoby, które
pozytywnie przeszły proces rekrutacji!