Uwaga! Aktywnego formularza PDF (zał.1) nie można uzupełniać z poziomu przeglądarki FireFox.
Zgraj formularz i otwórz go w programie Acrobat Reader lub otwórz go w przeglądarce Chrome.

Zapoznaj się się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Następnie pobierz załączniki 1 oraz 4, wypełnij je i złóż do:

  • studenci WGGiOŚ do mgr Joanny Bierowiec ( A-0, p. 215 w bud. A-0)
  • studenci WMN do dr Katarzyny Łyp-Wrońskiej  (A-2, III piętro, HA 3.2, tel. +48 12 617 45 98, klyp@agh.edu.pl)
  • studenci WZ do mgr Justyny Wojny (Gramatyka 10, pok. 102 w godz. 8:00-15:30) lub dra inż. Jerzego Dudy (jduda@zarz.agh.edu.pl)

Załączniki 2 oraz 3 wypełnisz po pozytywnej kwalifikacji do projektu.

Załączniki wypełniane w celu zakwalifikowania do projektu:

Zał.1. Formularz zgłoszeniowy (aktywny formularz PDF)

Zał.4. Oświadczenie dot. aktywności zawodowej (dokument Word)

Załączniki uzupełniane po pozytywnej kwalifikacji do projektu:

Zał.2. Oświadczenie_uczestnika_projektu_RODO_(obowiązuje_od_25.05.2018)

Zał.3. Deklaracja przystąpienia do projektu (dokument Word)

Uwaga!

Na szkolenia mogą się zapisywać tylko i wyłącznie osoby, które
pozytywnie przeszły proces rekrutacji!